In samenwerking met Marine Service Noord heeft Or-Quest op 30 april jl. voor het eerst een seminar georganiseerd voor de sectoren Maritiem & Offshore. Het thema van het seminar was: LNG als brandstof in de zee- en binnenvaart.

Gerard Eising van Marine Service Noord gaf deze presentatie waarbij het thema verder werd uitgediept.
De succesvolle middag werd afgesloten met een borrel en de gelegenheid om te netwerken. Een vervolg gaat het zeker krijgen, want deze sectoren lenen zich uitstekend voor netwerken.