Tijdens het seminar op 11 oktober in Thialf Heerenveen  ligt de nadruk op een aantal stellingen, waar gezocht wordt naar verbeteringen in de samenwerking en het doorbreken van tradities. Om succesvol in te spelen op de uitdagingen die voor ons liggen, is het noodzakelijk om oude systemen los te laten, slimmer samen te werken en te innoveren!

Er zijn de afgelopen jaren al geweldige innovaties ontstaan. Soms hele ogenschijnlijk simpele zoals de wegdekreflectie. Een doeltreffende manier om de wegen minder te laten opwarmen. Toch is er afgelopen zomer aanzienlijke schade aan de wegen ontstaan. Hoe kan dit? Drie manieren om innovaties de kans te geven.

Operationaliseren

Internet staat vol met beleidsnotities van gemeenten en provincies over het reduceren van CO2. Deze zijn niet nieuw, het thema speelt al geruime tijd. Deze beleidsnotities gaan vaak wel in op de eigen faciliteiten zoals het wagenpark of zonnepanelen. Toch is er geen afdeling ‘projecten’ die zegt afgerekend te worden op de gerealiseerde CO2-reductie. Door het beleid te operationaliseren naar alle afdelingen kan innovatie en duurzaamheid een kans krijgen.

Focus
Tradities

Programma van de dag:

15.00 Ontvangst
15.10 Welkom door Jelmer Spijksma van Or-Quest
15.15 Dagvoorzitter Kees Klomp van SMO en schrijver van het handboek betekenisvol ondernemen
15.45 Introductie ‘snelkookpansessies’ door Marleen van der Ziel
16.00 Snelkookpansessies, korte discussierondes onder leiding van:
– Piet Zijlstra: eigenaar van Polyciviel
– Gaaike Euwema: programma ‘Noorderpoort Duurzaam’
– Peter Westra: directeur van Koninklijke Oosterhof Holman
– Marcel Niemeijer: eigenaar Onlanders
– Sieger Dijkstra: ondernemer/bestuurder

17.00 Netwerkborrel met de overheerlijke Dutch Weedburger