We worden er bijna dagelijks mee doodgegooid.. Het is vijf voor twaalf voor ons milieu. Ondertussen “genieten” we allemaal van temperaturen boven de 25 graden in oktober. Er wordt geopperd om als consument minder vlees en zuivel te eten, dit heeft direct impact. Echter, een verandering organiseer je niet alleen.

En dat is nu juist het probleem van het Nederlandse poldermodel. Wij missen slagkracht en lopen gezamenlijk achter.  We kunnen eindeloos wachten tot een ander initiatief toont, maar is het heft in eigen hand nemen niet veel kansrijker?

Samen kom je verder

Het Parijs-akkoord dwingt ons om in 2030 onze emissie uitstoot met 40- tot 50% terug te dringen. Grofweg betekent dit: de helft minder huizen bouwen, de helft minder asfalt draaien, de helft minder verwarmen. Dit is gezien de bevolkingsgroei natuurlijk niet realistisch. Daarom zullen we gezamenlijk verder moeten kijken en niet langer in silo’s denken.

Succesvolle seminar

In samenwerking met Onlanders organiseerde Or-Quest daarom het seminar “Het wordt heet onder de voeten”. Tijdens het event, dat in het teken stond van innovaties in duurzaam ondernemen en werd geopend door spreker Kees Klomp , namen ruim 85 mensen uit de bouw- en technieksector zelf het initiatief om te  discussiëren over een oplossing voor de sector.

Gerichte actie

Opvallend hierbij is de ongelofelijke bereidheid van alle aanwezigen om echt een bijdrage te leveren. Geen windowdressing, maar gerichte actie! Het succesvolle evenement werd afgesloten met de Dutch weedburger. Kenmerkend is het enthousiasme waarmee de vleesvervanger werd ontvangen. Een teken dat deze groep openstaat voor duurzame innovaties en gedragsverandering.